Pracodawca

Zakres usług B-4

Nasze usługi:

Analiza potrzeb pracodawcy, przygotowywanie profesjonalnego profilu kandydata, ogłoszeń rekrutacyjnych na podstawie analizy potrzeb pracodawcy, wybór nośnika ogłoszenia, pozyskiwanie i selekcja CV kandydatów, weryfikacja informacji zawartych w CV kandydatów, rozmowy i spotkania z kandydatami na określone stanowisko, weryfikacja kompetencji i kwalifikacji oraz motywacji do pracy kandydatów, tworzenie krótkiej listy kandydatów rekomendowanych do zatrudnienia.
Usługi obejmujące poszukiwania, weryfikację i doradztwo mające na celu pozyskanie kandydatów na specjalistyczne stanowiska kierownicze oraz ekspertów o wąskich kompetencjach zawodowych. Metody te opierają się na bezpośrednich poszukiwaniach potencjalnych kandydatów do pracy w firmach na terenie całego kraju, wyłanianiu z nich konkretnych specjalistów w danej dziedzinie i składaniu im propozycji wzięcia udziału w procesie rekrutacji na określone stanowisko pracy.
Usługi Assessment Center (ośrodek oceny, wykorzystywany przy rekrutacji kandydatów) oraz Development Center (ośrodki rozwoju, wykorzystywana przy tworzeniu ścieżek rozwoju pracowników oraz ewaluacji ich potencjału w kontekście planowanego awansu ) to metody diagnostyczne oparte o testy i zadania sytuacyjne, studia przypadku oraz rozmowy, których celem jest ocena specyficznych zachowań w sytuacjach zbliżonych do realnych. Ośrodki oceny przygotowywane są każdorazowo pod kątem wymogów na dane stanowisko pracy (w oparciu o wybrane wcześniej i zdefiniowane kompetencje).
Specjalistyczne usługi z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi: audyty HR, wartościowanie stanowisk, przygotowanie systemu okresowej oceny pracowników, tworzenie systemów motywacyjnych i systemów wynagradzania, specjalistyczne szkolenia z zakresu HR: motywowanie pracowników, integracja zespołu pracowników, zwiększanie efektywności pracy, pozyskiwanie i zatrzymywanie talentów, zarządzanie kadrami. Przeprowadzanie specjalistycznych testów kwalifikacji i kompetencji.

Zalety korzystania z usług rekrutacji i selekcji w B-4:

  • Oszczędność czasu i pieniędzy osób zaangażowanych w proces rekrutacyjny ze strony pracodawcy
  • Wsparcie w procesie zapobiegania fluktuacji kadr dzięki odpowiednio dobranym i zmotywowanym kandydatom do pracy
  • Płatność po skutecznym wyszukaniu i zatrudnieniu nowego pracownika.
  • Gwarancja na wykonaną usługę

Szukasz pracownika?
Wyślij swoje zgłoszenie »
Masz pytania? Zadzwoń
(+48) 731 998 568