nasze doświadczenie

O nas

20 lat doświadczenia B-4 w obszarze rynku pracy:

  • Wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 1927
  • Jakość usług gwarantowana Certyfikatem Jakości ISO 9001-2008
  • Realizacja i koordynacja ponad 70 projektów
  • Pozyskanie kandydatów do pracy dla ponad 300 pracodawców
  • Usługi doradztwa i  organizacja szkoleń z zakresu HR dla ponad 5000 osób i 200 przedsiębiorstw i instytucji

Nasze usługi:

Dla przedsiębiorców: pomoc w zakresie precyzowania wymogów pracodawcy na określone stanowisko, planowanie i przeprowadzanie procesu rekrutacji i selekcji kandydatów, przedstawianie rekomendacji osób spełniających wymagania. Dla poszukujących pracy: udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia, weryfikacja posiadanych kwalifikacji i kompetencji poprzez testy i rozmowę kwalifikacyjną. Pozyskiwanie i upowszechnianie ofert pracy. Współpraca z urzędami pracy, agencjami pracy tymczasowej oraz innymi instytucjami rynku pracy.
Specjalistyczne usługi z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi: audyty HR, wartościowanie stanowisk, przygotowanie systemu okresowej oceny pracowników, tworzenie systemów motywacyjnych i systemów wynagradzania, specjalistyczne szkolenia z zakresu HR: motywowanie pracowników, integracja zespołu pracowników, zwiększanie efektywności pracy, pozyskiwanie i zatrzymywanie talentów, zarządzanie kadrami. Przeprowadzanie specjalistycznych testów kwalifikacji i kompetencji.
Świadczenie pomocy w dokonywaniu decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę potencjału osoby, przeprowadzanie indywidualnych rozmów oraz testów kompetencji oraz kwalifikacji. Pomoc w wyborze ścieżki kariery zgodnej z indywidualnymi predyspozycjami, udzielanie informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.